Board logo

標題: 優惠本會會員攝影器材公司 [打印本頁]

作者: ckt    時間: 2013-1-23 09:47     標題: 優惠本會會員攝影器材公司

本帖最後由 ckt 於 2013-3-31 00:33 編輯 ) r  U8 B" f# m& D+ H

- ]6 r6 I- e* o9 G. [' \' Uhkapa.net優惠本會會員攝影器材公司
7 S7 B0 Q, y% v- v) ]% G5 b. dhkapa.net8 Q' I/ ~$ b% D6 f- }4 v+ T
憑本會有效會員証選購攝影器材,均獲九五至九折優惠(特價品除外)!!!歡迎選購!!!一切有關交易責任與本會無關!!!
香港攝影藝術協會討論區6 v- o# r- ?' d$ d- g8 B
ying_kee.jpg
2013-3-31 00:28

. q: O* `" ?% @, b$ Bhkapa.nethttp://www.yingkee.hk/- {) M( [- U5 G5 ]: b
IMG-20130121-WA0000.jpg
2013-1-23 09:47
& l+ l3 G% Z1 q" f6 X6 |; l
P1000990.JPG
2013-1-23 09:47


圖片附件: IMG-20130121-WA0000.jpg (2013-1-23 09:47, 231.36 KB) / 下載次數 129
http://hkapa.net/forum/attachment.php?aid=1719&k=cc8f94b53e8a9c8e4d06957c26a39a35&t=1529357322&sid=f660R2圖片附件: P1000990.JPG (2013-1-23 09:47, 361.29 KB) / 下載次數 118
http://hkapa.net/forum/attachment.php?aid=1720&k=22c75314b4008a71ddd2e0b8fb6ed9f8&t=1529357322&sid=f660R2圖片附件: ying_kee.jpg (2013-3-31 00:28, 167.6 KB) / 下載次數 112
http://hkapa.net/forum/attachment.php?aid=1819&k=a9131d02d231d836fdada3488929828b&t=1529357322&sid=f660R2


歡迎光臨 香港攝影藝術協會討論區 (http://hkapa.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2