Board logo

標題: (廿二)國際邀請賽「賽馬攝影日」日期: 2015年12月13日(星期日) [打印本頁]

作者: cheungq1    時間: 2015-8-24 13:25     標題: (廿二)國際邀請賽「賽馬攝影日」日期: 2015年12月13日(星期日)

本帖最後由 cheungq1 於 2015-11-28 13:51 編輯 hkapa.net$ C. F+ ?8 {# i6 i: q
hkapa.net4 Q" |, k" H! x% \" |. \
全年專科室內戶外年卡活動
7 L2 Z8 m& c# N' t. Z香港攝影藝術協會討論區 (廿二)國際邀請賽「賽馬攝影日」
) U1 J( I( k7 B: [1 u2 W日期: 2015年12月13日(星期日) " z; A! A' B" v, H" y0 x
攝影指導: 林秋基2 z4 z5 f) j/ N2 q& |$ A! C
拍攝地點: 沙田(車費、午膳、保險)自備
3 Q* d# ?# T! g' k本活動為集體創作攝影活動,影友自行到拍攝地點拍攝,影友需視乎環境購買保險,拍攝其間引發任何事故均與本會無關。  b: D; m7 {# j' v% a- {7 m
拍攝時間:中午 (詳情出發前通知)
% M- w4 w' k* [( B& O% O7 \# r3 p攝影器材:任何鏡度、腳架(自決)。
  ]( b% E1 |  O! t" J: G: U( G費用:年卡印花1個/會員$100;非會員200 (名額20人)
. g8 X( f1 v, c$ `6 C/ jattachimg]2655[/attachimg][attach]2652[/attach][

圖片附件: (廿二)賽馬A.jpg (2015-11-28 13:50, 922.81 KB) / 下載次數 40
http://hkapa.net/forum/attachment.php?aid=2654&k=64598cb40364e826630724760f4f5fbf&t=1516129688&sid=xqXeZs圖片附件: (廿二)賽馬B.jpg (2015-11-28 13:51, 554.4 KB) / 下載次數 40
http://hkapa.net/forum/attachment.php?aid=2655&k=3d86cff060dd4d62896b6c935674add9&t=1516129688&sid=xqXeZs


歡迎光臨 香港攝影藝術協會討論區 (http://hkapa.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2